Privacy verklaring

Low Carb Club geeft veel om jouw privacy. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om een bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Low Carb Club zal jouw gegevens niet aan derden verkopen voor commerciële doeleinden.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen. Je vindt de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Low Carb Club verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Low Carb Club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om goederen bij je af te leveren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Reviews te verzamelen
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om onze nieuwsbrief te verzenden (alleen als je je hiervoor hebt ingeschreven)
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Low Carb Club verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bescherming persoonsgegevens

Wanneer je iets bij Low Carb Club besteld willen wij niet dat iemand er met jouw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen wij er alles aan om jouw privé gegevens goed te beschermen.

Low Carb Club slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Deze is alleen toegankelijk voor medewerkers van Low Carb Club en derden die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de webwinkel. Verder zullen je gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Zoals partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling, betaalpartners en partijen die onze reviews verzamelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Low Carb Club verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zijn wij bezig om een verwerkersovereenkomst af te sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Functionele of noodzakelijke cookies
Functionele cookies helpen onze webwinkel naar behoren te laten functioneren. Denk hierbij aan:

De producten die jij aan jouw winkelwagen toevoegt, worden onthouden en opgeslagen;
Het geven van een melding bij een niet afgeronde bestelling, zodat je jouw producten in het winkelwagentje niet kwijtraakt;
Je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je onze webwinkel optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken;
De mogelijkheid je inloggegevens op te slaan zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;
Het is mogelijk om te reageren op berichten in onze webwinkel;
Een gelijkmatige belasting van de website, waardoor die functioneel en bereikbaar blijft;
Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen in onze webwinkel, door bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.

Analytische cookies
Wij gebruiken met behulp van derden analytische cookies om het winkelgebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze webwinkel kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze webwinkel voortdurend geoptimaliseerd wordt in het voordeel van onze gebruikers. Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies en hebben daarbij ‘gegevens delen’ uitgezet. Hiervoor hebben wij met Google hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt;
Vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen;
Wanneer en hoe lang je de webwinkel bezoekt of gebruikt;
Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de webwinkel. Bijvoorbeeld het maken van een boodschappenlijstje, het plaatsen van een bestelling of het bekijken van eerdere aankopen.
Welke pagina’s je bezoekt in onze webwinkel.
Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze webwinkel;
Het meten van de tijdsduur per bezoek;
Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze webwinkel bezoekt.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Als je gebruik maakt van onze webwinkel geef je daar automatisch toestemming voor.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Advertentiecookies
Wij plaatsen advertentiecookies op onze webwinkel. Wij geven daarnaast derden partijen de mogelijkheid om advertentiecookies te plaatsen op onze webwinkel. Ook plaatsen wij advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou, aan de hand van je online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Tevens houden we met deze advertentiecookies bij welke advertenties je hebt gezien.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Low Carb Club bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar. Dit in verband met de bewaartermijn voor de belastingdienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door Low Carb Club in te trekken, zoals het uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

Het aanpassen van gegevens kun je grotendeels zelf doen, door in te loggen in je account. Je kunt een verzoek tot inzage of verwijdering van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lowcarbclub.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Low Carb Club wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Low Carb Club neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contact formulier of via info@lowcarbclub.nl

Onze contactgegevens

Low Carb Club
A. Bosstraat 30
1325 ND Almere
Nederland
Telefoon: +31 (0)85 4011330
Email: info@lowcarbclub.nl
URL: https://lowcarbclub.nl